ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ '' Ο ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ"

ᾨδὴ Δεκάτη.

 Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδος

 Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε ψυχαὶ θερμαί, γενναῖαι·
 εἰς τὸν βωμὸν τριγύρω τῆς πατρίδος ἀστράπτοντα τρέξατε πάντες.

5 β´.
 Ἂς παύσωσ᾿ ἡ διχόνοιαι ποὺ ρίχνουσι τὰ ἔθνη τυφλά,
 ὑπὸ τὰ σκληρότατα ὀνύχια τῶν ἀγρύπνων δολίων τυράννων.

10 γ´. Τρέξατ᾿ ἐδῶ· συμφώνως τοὺς χοροὺς ἂς συμπλέξωμεν,
προσφέρων ὁ καθένας λαμπρᾶν θυσίαν, πολύτιμον, εἰς τὴν πατρίδα.

15 δ´. Ἐδῶ ἂς καθιερώσωμεν τὰ πάθη μας προθύμως·
τ᾿ ἅρματα ἡμεῖς ἀδράξαμεν μόνον διὰ ῾νὰ πληγώσωμεν τοῦ Ὀσμᾶν τὰ στήθη.

20 ε´. Ἐδῶ πάντα τὰ πλούτη μας ἂς χύσωμεν· ἐν ὅσῳ γυμνὸν σπαθὶ βαστοῦμεν μᾶς φθάνουσι τὰ φύλλα τίμια της δάφνης.

25 ς´. K᾿ ὕστερ᾿, ἀφ᾿ οὗ συντρίψωμεν τὸν ἔχθιστον ζυγόν, ἄλλα ὄχι ἀβέβαια πλούτη θέλει μᾶς δώσει πάλιν ἡ ἐλευθερία.

30 ζ´. Ἐδῶ ἡδονὰς καὶ ἀνάπαυσιν ὦ φίλοι ἂς παραιτήσωμεν· ξηρὴ πέτρα τὸ στρῶμα, φαρμάκι τὸ ψωμὶ τῆς δουλείας εἶναι.

35 η´. Ἐδῶ, σὰν ἀναθήματα, εἰς τὸν βωμὸν πλησίον, τοὺς συγγενεῖς, τὰ τέκνα μας ἀγαπητά, τοὺς γέροντας τώρα ἂς ἀφήσωμεν.

40 θ´. Πάντα ὅσα εἰς τὴν καρδίαν μας εἶναι ἀκριβή, δὲν πρέπουσιν εἰς ἄνδρας ποὺ τρομάζουν ἔμπροσθεν εἰς ἀνόητον βάρβαρον σκῆπτρον.

45 ι´. Οὔτε ἡ ζωὴ δὲν πρέπει. Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε· συμμέτρως ἐχορεύσαμεν, σύμμετρα ἂς ἀποθάνωμεν διὰ τὴν πατρίδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή η ευθύνη των σχολίων βαρύνει το σχολιαστή!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση