ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Εκπαίδευση
είναι η προετοιμασία ανθρώπων, ατομικά ή συλλογικά, για συγκεκριμένα καθήκοντα σε συγκεκριμένες συνθήκες.
Μόρφωση
είναι η ανάπτυξη των πνευματικών τους δυνάμεων και της κατανόησης. Η εκπαίδευση επομένως είναι η κατάλληλη προπαρασκευή για το προβλέψιμο, όμως για το απρόβλεπτο και τις διανοητικές προκλήσεις είναι απαραίτητη η μόρφωση

Ο στόχος των Ενόπλων Δυνάμεων
είναι να αμύνονται του πατρίου εδάφους και να προστατεύουν τη χώρα από οποιαδήποτε εξωτερική επιβουλή.
Για να πετύχουν αυτό το στόχο τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των άλλων, διεξάγουν επιχειρησιακή εκπαίδευση, συντηρούν το υλικό τους και διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτά όμως τα βήματα από μόνα τους δεν μπορούν να μας προετοιμάσουν κατάλληλα για τον πόλεμο, καθόσον δεν αρκεί η φυσική προετοιμασία, αλλά χρειάζεται και η πνευματική. Η διανοητική ετοιμότητα αποκτάται κατά ένα μέρος με την εκπαίδευση, κυρίως
όμως διαμορφώνεται σταδιακά ως αποτέλεσμα της επαγγελματικά προσανατολισμένης μόρφωσης.
Η ικανότητα να παίρνουμε γρήγορες και καθαρές αποφάσεις μέσα στο χάος είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από άλλα επαγγέλματα. Η εκπαίδευση στο πεδίο και στα πολεμικά παίγνια είναι σημαντική και μας βοηθάει να βελτιώσουμε την κρίση μας, η ανάπτυξη όμως της κρίσης εξαρτάται κατά μείζονα λόγο από την σε βάθος κατανόηση του πολέμου.
 Με τη μόρφωση μπορούμε να προμηθευτούμε τα εφόδια που θα οξύνουν την κρίση μας και
θα μας καταστήσουν ικανούς να παίρνουμε ορθές αποφάσεις, ακόμα και σε
καταστάσεις όπου επικρατεί το χάος και η αβεβαιότητα. Μέσα στο πλαίσιο
αυτό η ανάγνωση βιβλίων παίζει σημαντικό ρόλο.
Ο Αριστοτέλης πίστευε πως η μόρφωση είναι αναγκαία για την επιβίωση
σε αντίξοες συνθήκες, μία από τις οποίες είναι οπωσδήποτε και ο πόλεμος.
Μάλιστα αποκαλούσε τη μόρφωση «καταφύγιο στην κακουχία» και απλώς
ένα «κόσμημα στην ευημερία».
Αυτός ο κατάλογος βιβλίων λοιπόν απευθύνεται στους στρατιωτικούς όλων
των Κλάδων και έχει σκοπό να τους βοηθήσει να σκεφθούν για το επάγγελμα
των όπλων το οποίο υπηρετούν. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, επιτυχημένοι
στρατιώτες ήταν εκείνοι που εξάσκησαν τόσο το σώμα τους όσο και το μυαλό
τους και που ανέλυσαν τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και την εμπειρία
που κέρδισαν οι προηγούμενες γενιές με την αυτομόρφωση και την ευρύτερη
δυνατή μελέτη. Το πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό όπλο κάθε στρατιώτη
είναι το μυαλό του.

Παρότι στον κατάλογο περιέχονται ορισμένες κατηγορίες βιβλίων, η πλειονότητα διαπραγματεύεται την ιστορία και τη θεωρία του πολέμου. Με την ιστορία κατανοούμε από πού ερχόμαστε ως άτομα και ως θεσμοί και η ιστορία μας παρέχει τα πνευματικά εργαλεία που μας βοηθούν να αναλύσουμε
τα προβλήματα της εποχής μας. Η μελέτη της Ιστορίας μας βοηθά επίσης να
κατανοήσουμε τη φύση και το χαρακτήρα του πολέμου. Ο Clausewitz παρατήρησε ότι “ο πόλεμος αλλάζει λιγότερο συχνά από όσο οι περισσότεροι
άνθρωποι αντιλαμβάνονται... επειδή η υλική κουλτούρα του πολέμου η οποία
τείνει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, είναι λιγότερο σημαντική
από το κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον”. Η επαγγελματική
πληρότητα της γνώσης δηλαδή, έγκειται στην κατανόηση και τη συναίσθηση
του πολέμου σε όλες του τις διαστάσεις και τις εκφάνσεις.
Ο συγκεκριμένος κατάλογος δεν παρέχει άμεσες απαντήσεις σε βραχυπρόθεσμα προβλήματα, για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί και άλλες πηγές. Η χρησιμότητα του καταλόγου, στο πνεύμα του μεγάλου Γερμανού ιστορικού Jacob Burkhardt, δεν βρίσκεται στο ότι θα μας κάνει εξυπνότερους για την επόμενη φορά αλλά σοφότερους για πάντα.
Ο κατάλογος βέβαια δεν είναι εξαντλητικός και δεν περιλαμβάνει όλα τα
έργα που πιθανόν να έχουν αξία για την ανάπτυξη της επαγγελματικής γνώσης
του αξιωματικού. Επίσης για τα βιβλία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τις προτάσεις και τις απόψεις όλων. Το κριτήριο για να περιληφθεί ένα βιβλίο στον κατάλογο είναι να περιέχει ιδέες που ερεθίζουν τη σκέψη και να προάγουν την κατανόηση για θέματα που απασχολούν το στρατιωτικό επάγγελμα και όχι η υιοθέτηση των απόψεών του.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ελληνόγλωσσα και αγγλόγλωσσα βιβλία. Τα τελευταία κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν αφενός μεν διότι υπάρχουν σπουδαία έργα τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί στην ελληνική και αφετέρου επειδή σήμερα είναι εύκολη η προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων.

Θεωρία και Αρχές του Πολέμου
Στρατηγική, Πολιτική και Συγκρούσεις, Παράγοντες Ισχύος


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περί του Πολέμου
Von Clausewitz, Carl
Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική
Gilpin, Robert
Masters of War.
Handel, Michael
Modern Strategy
Gray, Colin
Θεωρία του Πολέμου
Κονδύλης, Παναγιώτης
Strategy: The Logic of War and Peace.
Luttwak, Edward
Η Τέχνη του Πολέμου
Sun Tzu
Οι Δημιουργοί της Σύγχρονης Στρατηγικής
Paret, Peter
Διπλωματία: Θεωρία και Πράξη
G.R. Berridge
Επιστήμη και πολιτική της ισχύος
Hans Morgenthau
Η Ευρώπη της άμυνας
Ιωάννης Παρίσης
Η καθ’ ημάς θάλασσα
Ιωάννης Παρίσης
Εισαγωγή στη Θεωρία του Πολέμου και
της Στρατηγικής,

Μαυρόπουλος Π.
A History of Military Thought
Gat, Azar
Ο Ρόλος του Πολέμου στη Νεότερη
Ευρωπαϊκή Ιστορία

, Howard
Κλαούζεβιτς
Howard, Michael
Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως
Hart, Liddell
The Influence of Sea Power on History
Mahan, Alfred Thayer
Military Strategy
Wylie, Joseph
Πόλεμος
Lawrence Freedman
The Making of Strategy
Bernstein, Alvin, Knox, MacGregor
Ο Δυτικός Τρόπος του Πολέμου
Victor Davis Hanson
Ιστορία, γεωγραφία και στρατηγική της
ναυτικής ισχύος

, Ηλιόπουλος Η.
Παράγοντες ισχύος στο διεθνές σύστημα
Ιωάννης Παρίσης


Εκστρατείες-Επιχειρησιακή Τέχνη
Τα Συστατικά Στοιχεία της Διακλαδικής Δύναμης
Κατανόηση του Περιβάλλοντος και των Άλλων


Ντάντο. Έτσι Νικήσαμε στον Πόλεμο
του Γιόμ Κιππούρ
,
Bartov, Chanoch
Joint Military Operations
Beaumont, Roger
Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
1453-2005,

Βερέμης, Θάνος
Joint Operational Warfare
Vego, Milan
Το Πρόσωπο της Μάχης
Keegan, John
Τι Πήγε Στραβά;
Lewis, Bernard
Οι πόλεμοι των αρχαίων Ελλήνων
Victor Davis Hanson
Οι Τούρκοι και Eμείς
Θεοδωρόπουλος, Βύρων
Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής
αυτοκρατορίας

Γλύκατζη - Αρβελέρ
Αναμνήσεις ενός στρατιώτη
Χάιντς Γκουντέριαν
Defeat Into Victory
Slim, William
Cyber War
Clarke, Richard & Knake, Robert
Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και ο Ανασχηματισμός
της Παγκόσμιας Τάξης,

Huntington
Το Ύψωμα 731
Αντγος Γεώργιος Ν. Τζουβάλας
Τα Βαλκάνια
Mazower, Mark
Η ιστορία των σταυροφοριών (3 τόμοι)
Στήβεν Ράνσιμαν
Ο πόλεμος όπως τον γνώρισα
George Smith Patton
Ο μαύρος κύκνος.
Nassim Nicholas Taleb
Ανώτατη Διοίκηση-Ηγεσία
Διοικητική Μέριμνα
Στρατιωτική Ιστορία
Ηθική


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Διοίκηση στον Πόλεμο
Creveld, Martin van
Επιμελητεία και Πόλεμος
Creveld, Martin van
Τα Ελληνικά Στρατεύματα του 1821
Βακαλόπουλος, Απόστολος
Δίκαιοι και Άδικοι Πόλεμοι.
Walzer, Michael
Ένας πιστός και φιλότιμος στρατιώτης
Χρήστος Νοταρίδης
Η Ιδιοφυής Στρατηγική του Μεγάλου
Αλεξάνδρου

, Fuller & Charles
Κρήτη. Η Μάχη και η Αντίσταση
Beevor, Antony
Σφαγή και πολιτισμός
Victor Davis Hanson
Το τέλος του Εφιάλτη
Π. Δ. Μπαλτάκος
Το ημερολόγιο του Εύζωνα
Χρήστος Δ. Αλεξόπουλος
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Γιάννης Αθ. Μαρρές
Σαραντάπορο, Κιλκίς, Λαχανάς
Γαβριήλ Ν. Συντομόρος
Στάλινγκραντ
Antony Beevor
Supreme Command
Cohen, Eliot
Moving Mountains
William G. Pagonis, Boston
Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού.
Βενιζέλος & Μεταξάς
Acts Of War
Holmes, Richard
Η ιστορία ενός στρατιώτη (1918-1922)
Χρήστος Καραγιάννης
The Mask of Command
Keegan, John
Η Ελληνική Στρατηγική στη Μικρά Ασία 1919 -
1922
, Τσιριγώτης
Η ιστορία του πολέμου
Τζον Κίγκαν

ΠΗΓΗ Υπουργείο εθνικής άμυνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή η ευθύνη των σχολίων βαρύνει το σχολιαστή!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση